неділя, 26 березня 2017 р.


7 клас, українська література                                                                                                        
 Тема: В.Симоненко.  «Лебеді материнства» - справжній поетичний шедевр
 Мета: поглибити знання школярів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка; проаналізувати його поетичний твір «Лебеді материнства», звертаючи увагу на ідейно-художній та символіч­ний зміст, жанр, образи; розвивати нави­чки виразного читання ліричних творів, уміння аналізувати їх, зв'язно й грамотно викладати свої думки; плекати почуття любові до батьківщини, повагу й синів­ську вдячність матері.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрет В. Симоненка, бібліотечка його творів, аудіозапис поезії «Лебеді материнства» у виконанні автора, відео.
                              Хід уроку:
Актуалізація опорних знань учнів.  Гра «Шифрограма» - асоціативні слова: 
Біївці, лебеді, мати, син, Батьківщина.
Оголошення теми й мети уроку.
Опрацювання навчального матеріалу.
Учитель. Навряд чи можна знайти серед біографій поетів-шістдесятників долю яскравішу і трагічнішу, ніж життя Василя Симоненка. За свої 28 років він зробив і багато, і мало водночас. Багато, зважаючи на ту самобутню літературну спадщину, яку він залишив нащадкам; мало, з огляду на те, скільки поет міг ще зробити, якби не смерть, що забрала його в розквіті сил та творчої енергії.
Перегляд відеофільму про  В.Симоненка з циклу «Гра долі».


Робота з текстом поезії «Лебе­ді материнства».
Прослуховування твору з голосу В. Симоненка.
?  Чи сподобався вам вірш? Які емо­ції він у вас викликав? Відповідь обґрун­туйте.
?  Які картини виникли у вашій уяві, коли ви слухали поезію?
Виразне читання поезії учнями по строфах.Бесіда. 
•      Що могло стати поштовхом до написан­ня вірша «Лебеді материнства»?
•      На скільки частин можна умовно поді­лити поезію? Відповідь обґрунтуйте. («Лебе­ді материнства» можна умовно поділити на дві частини. У першій ми бачимо, як мати піклується про маленького сина, що лежить у колисці. Мати для немовляти - це весь світ. У другій частині образ матері переростає в образ Батьківщини, рідної поетові України. Життя поставить перед сином нові вимоги, з'являться нові клопоти, утім мати завжди буде переживати й турбуватися про сина.)
•      Визначте мотиви вірша «Лебеді мате­ринства». (У творі простежуються мотив казкового дивосвіту, створений материн­ським піклуванням і ніжністю, та мотив до­роги як вибору життєвого шляху вже дорос­лою людиною.)
♦    Знайдіть і прокоментуйте засоби художньої виразності у вірші «Лебеді материнства». (У поезії чимало різних за­собів художньої виразності: надзвичайно яскраві, промовисті епітети - «лебеді рожеві», «зорі сургучеві», «сивими очи­ма», «материнська добра ласка», «тихі зорі», «рожевим пір'ям», «золотим су­зір'ям», «приспані тривоги», «хмільні смеркання», «мавки чорноброві», «сади зелені», «хлопців чорночубих», «білява хата», порівняння «лебеді, як мрії». Письменник також застосовує уособлен­ня: «заглядає в шибу казка», «будуть мандрувати очі материнські і білява хата», «прийдуть з України верби і то­полі, стануть... листям затріпочуть... душу залоскочуть» і метафор: «мріють крилами... лебеді», «сиплють ночі... зорі», «темряву тривожили криками півні», «танцювали лебеді, лопотіли крилами і... пір'ям, лоскотали марево». Тропи відзна­чаються національним колоритом, допо­магають розкрити зміст образів твору.)
♦    Проаналізуйте мовні особливості поезії. Яка роль їх? (Риторичні звертан­ня (лебеді, тихі зорі, сину) надають мові твору виразності. Заперечення «Вибра­ти не можна тільки Батьківщину», «... не можна рідну матір вибирати» експресив­но виражають аксіоматичність суджен­ня. Уміло застосована інверсія в кількох реченнях акцентує на прикінцевих словах-образах: «За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата»; «Прийдуть з України верби і то­полі»; «Будуть тебе кликать у сади зе­лені хлопців чорночубих диво-наречені».)
♦   Прокоментуйте назву вірша. Що символізують лебеді?
♦   Сформулюйте ідею твору? (Оспіву­вання загальнолюдських цінностей: мате­ринства, любові до дитини, знання і збе­реження звичаїв і традицій рідного краю).
Символічні образи поезії.
1) Мати — центральний в духовному Космосі українців починаючи з трипільської доби. В народному уявленні мати завжди ототожнювалася з Батьківщиною. Тому зрада їй вважалась непростимим гріхом, а втрата — катастрофою. Вибір іншої Батьківщини постійно осуджувався, оскільки призводив до самознищення нації.
2) Лебеді — зажди асоціювалися з вірністю, тому не випадково В. Симоненко звертається до них, пов’язуючи їх з материнством.
3) Національна символіка постає надійним оберегом українців, хоч би де вони опинилися, навіть якщо на чужину закинула їх недоля:
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі...
·           Тополя (у народних легендах) — це перевтілена дівчина (про це йдеться і в поемі Тараса Шевченка «Тополя»)
·           Верба — це дерево життя.
Підсумок. Інтерактивна вправа «Мікрофон». Дайте стислі відповіді на запитання.
-   Чому саме останні два рядки вір­ша «Лебеді материнства» викарбувано на могилі поета в Черкасах?
-   Чи актуальна нині поезія В. Симоненка? Наведіть 1-2 аргументи. Відеокліп «Біла вежа».
Знамениті «Лебеді материнства» В. Симоненка – своєрідний гімн синів­ської любові, патріотизму. Частина цьо­го твору згодом стала піснею, музику до якої написав Анатолій Пашкевич.

Домашнє завдання – аналізувати твір, готуватися до вивчення однієї з поезій.

Немає коментарів:

Дописати коментар