субота, 29 листопада 2014 р.

Стилістичні засоби фразеології


Пропоную конспект уроку української мови для 10 класу


Тема уроку: Стилістичні засоби фразеології
Мета: поглибити знання учнів з української фразеології; формувати вміння використовувати фразеологізми в мовленні; збагатити словник новими фразеологізмами та крилатими висловами; розвивати творче мислення, комунікативну активність учнів; удосконалювати вміння працювати самостійно, у групах і колективно; виховувати пошану до скарбниці народної мудрості, інтерес до вивчення рідної мови.
Тип уроку: урок-аукціон.
Обладнання: фразеологічний словник, малюнки - фразеологізми, презентація.

ХІД УРОКУ

І. Організація початку уроку. Вступне слово вчителя.
- Дозвольте, шановні десятикласники, ударити чолом перед вами. Повірте, мурашки бігають по спині, так хочеться взяти правильну ноту на нашому уроці. Сподіваюсь, що ви не підведете мене під монастир. Знаєте, не святі горшки ліплять, ми справимося з сьогоднішньою темою і будемо трудитися в поті чола.
«Незакінчене речення».
- Скажіть, будь ласка, чому я використала у своєму зверненні до вас стійкі сполучення слів, які називаються… (закінчіть думку) фразеологізмами?
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. (слайд 1, 2)
ІІІ. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу.
Сьогодні ми проведемо незвичайний урок: урок - аукціон знань із української мови. (Слайд 3)
Аукціон — це спосіб продажу деяких товарів. Допомагати вам будуть уважність, кмітливість і дружна робота команд. Перш ніж ми почнемо, кожна команда - учасниця повинна внести «заставу», довести свою здатність брати участь в аукціоні.
-         Що таке фразеологізм?
-         Що вивчає фразеологія?
-         Які групи фразеологізмів виділяють мовознавці?

субота, 22 листопада 2014 р.

Гра "Волейбол"

Дорогі восьмикласники!

Пропоную вам гру-тренажер з теми "Способи вираження присудка", яка допоможе швидко та правильно визначати головні члени, адже це дуже важливо для розуміння будови речення.

View more presentations or Upload your own.

четвер, 20 листопада 2014 р.

Учасники Всеукраїнського конкурсу "Соняшник"
"Соняшник" - цікава й класна гра,
тому радо бере участь у ній дітвора.
Тут завдання з літератури і мови
для тих, хто любить і шанує рідне слово.
"Соняшник-2013"
Брало участь – 28 учнів. 
Диплом І ступеня всеукраїнського рівня – 3 чол. 
Диплом ІІІ ступеня всеукраїнського рівня – 1 чол. 
Диплом І ступеня регіонального рівня – 2 чол. 
Диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 2 чол. 
Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 4 чол.
 Сертифікат   учасника – 16 чол.

Позакласні заходиУчитель-словесник має стати

дороговказом в царстві Слова і подбати,

щоб діти українську пісню цінували,

"Заповіт" Шевченка пам'ятали,

спадщину культурну шанували,

патріотами краю рідного зростали.Фотоколаж позакласних заходів 2014 року.

понеділок, 17 листопада 2014 р.

Стилістично нейтральна та стилістично забарвлена лексика

Урок української мови в 10  класі
Тема:Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку
Мета: актуалізувати, узагальнити й систематизувати знання учнів про стилістично нейтральну лексику та емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку; удосконалити вміння стилістично доцільно вживати лексичні засоби мови; розвивати мовлення, виховувати повагу до краси та багатства рідної мови.
Тип уроку: комбінований
Перебіг уроку
I.                   Організаційний момент.
                                     Я – старшокласник.
                                     Я – особистість творча.
                         Я думаю, аналізую, висловлюю  свої  судження.
II.                  Робота зі словником: визначення лексичного значення слова «творчість»(це діяльність людини, спрямована на створення якихось цінностей).

Нестандартні диктанти на уроках мови та літератури


Нестандартні диктанти на уроках мови
Одним із провідних напрямів розвитку компетентності учнів є розвиток писемної грамотності на уроках української мови. Учень повинен не тільки грамотно і красиво висловлюватись, а й грамотно писати, застовуючи вивчені правила на письмі.
    Людина повинна бути грамотною – правильно писати, красиво говорити. Близько 70% учнів не можуть застосовувати вивчені правила при написанні диктантів, переказів, творів. Цікаві форми роботи допомагають швидко та якісно перевірити знання дітей, розширити їхній кругозір, ефективно розпочати вивчення нової теми.
Диктанти-плутанки       
       На дошці записані слова, у яких переставлені склади. А може навіть цілі речення. Діти, переставляючи склади, відтворюють і записують слова. Такий вид словникового диктанту доцільний як під час вивчення нового матеріалу, так і закріплення вивченого.
  Диктанти-асоціації
      Вчитель дає ключове слово, а діти добирають і записують слова, які асоціюються у них  в зв’язку із запропонованим вчителем словом. Цей вид диктанту можна застосувати на будь-якому етапі уроку.
  Диктанти « Блискавка»
      Для диктанту такого виду добираються речення короткі, на вивчені правила. Вчитель читає речення один раз, учні повторюють його і пишуть самостійно. Перевіряється диктант взаємно в парах  або звіряється зі зразком на дошці чи в підручнику. Матеріалом до цих диктантів можуть бути прислів’я та приказки. Такі диктанти сприяють розвитку слухової пам’яті, розвивають навички самоконтролю.

Однорідні члени речення


Групи прикметників за значенням


Безсполучникове складне реченняУрок української мови в 9 класі
Тема:Безсполучникове складне речення

Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення; розвивати вміння визначати смислові відносини між частинами складного речення та правильно ставити розділові знаки, знаходити безсполучникові складні речення в тексті, самостійно будувати речення та створювати тексти, використовуючи такі речення; формувати мовленнєву, комунікативну, інформаційну та соціокультурну компетентності; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Обладнання: комп’ютери, проект «Безсполучникове складне речення», індивідуальні картки оцінювання, словники, підручник.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних та проектних технологій.
Епіграф.
                                                  Поспішайте творити добро на землі – 
                                                  щиру  шану знаходить людська доброта.

                        Перебіг уроку
І. Повідомлення теми. Мотивація навчальної діяльності.
v Прочитайте епіграф до нашого уроку.
v Визначте тип складного речення.
Сьогодні ми маємо закріпити, узагальнити вивчене, зробити все можливе, щоб побачити, які прогалини є, над чим слід ще попрацювати, тому пропоную швидкий темп роботи.
   Сьогоднішній урок – незвичайний: ви ознайомитеся з новою технологією навчання – інформаційно – ігровим проектом. Цей метод базується на активній самостійній діяльності учнів – індивідуальній, парній або груповій. Проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої – небудь проблеми, а також вміння застосовувати набуті знання на практиці. Під час роботи над проектом ви будете досліджувати, виконувати творчі завдання, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, а також  звернути увагу на вічні  загальнолюдські моральні цінності: гідність, дружбу, вірність , працелюбність – це і є культурологічна тема нашого уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1.     Вступне слово учителя.   Вивчаючи синтаксис, ми розпочали роботу над довготривалим проектом «Складне речення».  Нещодавно закінчили роботу над створенням міні-проекту «Безсполучникове складне речення», який увійде до складу  проекту «Складне речення».  Давайте поглянемо на екран і пригадаємо, які ж змістові відношення виникають між частинами речень у складі  БСР.  До цього проекту ви неодноразово сьогодні будете звертатися.

Вправи з ключем


ПОДВОЄННЯ БУКВ

Вправа №1

Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів Василя Сухомлинського.

Вправа №2

Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається подвоєння, у другу - не відбувається.

Вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте народну мудрість.

Іван Карпенко-Карий

Презентація для уроку української літератури в 10 класі

Як розуміють щастя персонажі п'єси І.Котляревського "Наталка Полтавка"?

Презентацію можна використати для уроку української літератури в 9 класі


субота, 15 листопада 2014 р.

Світи Тараса Шевченка

Сценарій позакласного заходу можна переглянути тут.Іван Нечуй-Левицький

Образи гетьманів у творчості Т.Шевченка

Панас Мирний


Пантелеймон Куліш "Чорна рада"


пʼятниця, 14 листопада 2014 р.

Поезія про осінь

Чарівниця-осінь світ заворожила,
На усю природу чари положила,
На дерева диха й листя з них здуває –
На тварин, звичайно, час вона не гає.

 Бутенко Роксолана
 Жовте листя, вітер завиває,
 І дерева одяг свій знімають.
 Літо проводжаючи, осінь наступає ,
Журавлі,курличучи,у вирій відлітають.

    Тиховід АлінаКоли осінь наступає,
З дерев листя опадає.
Все готується до сну,
А птахи летять,
Повертаючись в весну. 

Нижник Лілія
             


               


Сім чудес Полтави


Пропоную конспект уроку та презентацію до нього.


Мета уроку:    відтворити й узагальнити знання учнів із теми;
розвивати та вдосконалювати навички  грамотного письма   через різноманітні види мовлення, уміння спостерігати й узагальнювати; формувати естетичні смаки учнів; виховувати патріотичні почуття, гордість за свій рідний край.
Тип уроку: урок-проект, урок-подорож
Обладнання: мультимедійна презентація, картки для роботи в парах.
                          Хід уроку:
   І. Слово вчителя. Фаза актуалізації мотиваційних резервів.
        Сьогодні на уроці в центрі нашого зору опиняться, здавалося б, непоєднувані речі. От, приміром, математика з її точністю, числами. Що може поєднувати число 7 із іншими поняттями, явищами, науками: музикою, природою, географією, мистецтвом.
Асоціативна вправа (Слайд 1). Відповіді учнів: кольори веселки, дні тижня, ноти, чудеса світу. (Демонстрація слайдів 2, 3)
        Скільки прекрасних чудес є на світі! Що ж значить це слово? Чудо – це надприродне явище, викликане, як вважають, надприродними чи божественними силами; (перен.) щось видатне, гідне подиву. Спробуємо дібрати слова –синоніми для вираження подиву, захвату.
Робота над створенням синонімічного ряду. (Демонстрація слайду 4)
          Темою нашого уроку будуть мовні дива – вставні слова і словосполучення , які  силою свого значення, емоційного відтінку свідчать про ставлення до висловлюваного.
   ІІ. Повідомлення теми, мети уроку.
        Маючи певний багаж знань, ми вирушимо в таку собі віртуальну екскурсію. «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе», - писав класик української літератури В.Симоненко. Нам є чим пишатися, що цінувати, вивчати  та  про що розповідати іншим.
        Назва нашого уроку – «Сім чудес Полтави», міста, рідного та близького усім нам – суголосна  із загальновідомими сімома чудесами світу. Сьогодні ми дізнаємося більше про ті архітектурні та історичні місця, які дійсно гідні називатися дивами України.
    ІІІ. Фаза усвідомлення змісту.
       До числа переможців конкурсу  «Сім чудес Полтави» (слайд 5) увійшли: Кругла площа, Біла альтанка, Хрестовоздвиженський монастир, Полтавський краєзнавчий музей, Спаська церква, історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви»,  будинок Дворянського й Селянського банку. (Робота  учнів над орфограмами)

Брейн-ринг

Пропоную конспект уроку з теми  "Іменник. Загальне значення. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль". 

ТЕМА: Брейн-ринг. Іменник. Загальне значення. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль.
МЕТА: Активізувати знання учнів про іменник, його граматичні ознаки, синтаксичну роль, вчити знаходити іменники в тексті, розвивати мовлення та логічне мислення учнів.
Прищеплювати любов до рідної мови, виховувати учнів на героїчних традиціях українського народу.
ТИП УРОКУ: урок – змагання( брейн-ринг)

ХІД УРОКУ

Іменник! Він узяв собі на плечі
Велике діло – визначати речі.
Д. Білоус.

І. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Слово вчителя: До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова.  М ова – уе найбільший духовний скарб,  у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свій досвід. Мудрість, культуру і традиції. Нас оточує безмежний світ. Людина пізнає ці предмети, і, звичайно, називає їх. Мова наповнена всюдисущими іменниками. Випередити іменник у кількості слів не спроможна жодна частина мови. У найбільшому 11 томному Словнику української мови нараховується 135000 слів. Іменників у словнику майже половина. Д. Білоус писав: « Який співець, поет, який письменник, уперше слово вигадав – іменник»

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ.
Слово учителя:
Сьогодніми проведемо брейн- ринг за темою « Іменник», повторимо, що ви знаєте про іменник з попередніх класів, дізнаємося багато нового і цікавого.  Що ж таке брейн і ринг?
Орієнтовні відповіді учнів:
Брейн- блискуча думка, ідея….
Ринг – майданчик для змагань, гра.
Як в дізналися значення циїх слів? Який словник вам у цьому допоміг? Чому ви звернудлись саме до цього словника?  Які ви знаєте ще словники ідля чого вони потрібні?
Отже, ринг… Для вас рингом сьогодні стане наша дошка і ваші зошити.
Урок, як зрозуміли , у нас сьогодні не зовсім звичайний. Не лякайтеся помилок, адже не буває ніякої праці, як і життя, без помилок і труднощів. А щоб навчання було результативним, продовжимо сьогодні вситися працювати, долати труднощі, досягати успіху, ділити його з друзями, боротися за перемогу.
Тож,представлю наші сьогоднішні команди:
« Майбутнє України» ( команду представляє капітан. Команда виголошує девіз),
« Знавці».
« Вищий клас»