вівторок, 28 березня 2017 р.

Урок української мови в 6 класі на тему «Незмінювані іменники»

Мета уроку: закріпити вивчене про незмінювані іменники; удосконалювати вміння учнів визначати рід та відмінок незмінюваних іменників; розвивати орфографічні навички та вміння;заохотити учнів до вивчення іншомовних слів; прищеплювати любов до  слова.
Урокгра, вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник «Українська мова» Заболотного О.В. та Заболотного В.В., презентація, відеореклама, індивідуальні картки.
І. Мотивація навчальної діяльності.
  Діти, сьогодні урок буде незвичайним. Ми проведе­мо його в кафе (слайд 1).
Що це таке? Ви коли-небудь були в кафе? Що там робили?
   Але кафе у нас буде не звичайне, а «мовне». Ми будемо замовляти всі страви, що стосуються нашого уроку української мови.
    Особу,  яка обслуговує відвід­увачів кафе, називають офіціан­том. Сьогодні я буду офіціантом, ви — відвідувачами. Отже, сьогод­ні в меню (слайд 2): увага, правильність, взаємодопомога, згуртованість, дисципліна, швидкість.
Це — гроші, за які ви можете придбати будь-яку страву з нашого меню.

неділя, 26 березня 2017 р.


7 клас, українська література                                                                                                        
 Тема: В.Симоненко.  «Лебеді материнства» - справжній поетичний шедевр
 Мета: поглибити знання школярів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка; проаналізувати його поетичний твір «Лебеді материнства», звертаючи увагу на ідейно-художній та символіч­ний зміст, жанр, образи; розвивати нави­чки виразного читання ліричних творів, уміння аналізувати їх, зв'язно й грамотно викладати свої думки; плекати почуття любові до батьківщини, повагу й синів­ську вдячність матері.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрет В. Симоненка, бібліотечка його творів, аудіозапис поезії «Лебеді материнства» у виконанні автора, відео.
                              Хід уроку:
Актуалізація опорних знань учнів.  Гра «Шифрограма» - асоціативні слова: 
Біївці, лебеді, мати, син, Батьківщина.
Оголошення теми й мети уроку.
Опрацювання навчального матеріалу.
Учитель. Навряд чи можна знайти серед біографій поетів-шістдесятників долю яскравішу і трагічнішу, ніж життя Василя Симоненка. За свої 28 років він зробив і багато, і мало водночас. Багато, зважаючи на ту самобутню літературну спадщину, яку він залишив нащадкам; мало, з огляду на те, скільки поет міг ще зробити, якби не смерть, що забрала його в розквіті сил та творчої енергії.
Перегляд відеофільму про  В.Симоненка з циклу «Гра долі».
5 клас, українська література                                                                          
   Тема: В. Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія та Лоскотона (песимістична та оптимістична)
Мета уроку:   простежити різні способи життя і поведінки дійових осіб, життєві  позиції царя Плаксія та Лоскотjна (песимістичну та оптимістичну); розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, уміння виразно й осмислено читати казку; висловлювати особисте ставлення до зображуваного; формувати світогляд, оптимістичний погляд на світ; виховувати почуття пошани до українських письменників, інтерес до власної праці.
Обладнання:підручник, ілюстрації.
    

Тип уроку: комбінований.
                                                Хід уроку:
І. Актуалізація опорних знань учнів. Симоненко любив життя і ненавидів смерть, та невблаганна доля подарувала йому лише неповних 29. Проте і за такий невеликий проміжок часу він встиг багато творів подарувати людям.Серед спадщини поета особливе місце посідає казка «Цар Плаксій та Лоскотон».

Кажуть, що сміх – це здоров’я, він продовжує людям життя.
5 клас, українська мова
 Тема: Дієслово. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів
Мета: розширити й поглибити вивчене про дiєслово, забезпечити засвоєння учнями орфограм «Не з дiєсловами» та «Правопис -шся, -ться в кiнцi дiєслiв»; формувати вмiння розпiзнавати дiєслова в реченнях, визначати час, число, особу або рiд їх; розвивати орфографiчну пильнiсть; виховувати усвiдомлення того, яку велику роль відіграє слово в життi людини.                                                        
 Тип уроку: урок повторення вивченого.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, відео, таблиці з орфограмами.
Хід уроку:
І. Організаційно-вступна частина уроку.
Вступне слово вчителя:
     - Цивілізоване суспільство не може існувати без мови – найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думки і передачі досвіду сучасникам і нащадкам.
      Не можна ходити по землі, не чаруючись виплеканою народом у віках рідною мовою... Людина завжди має пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову.
Недаремно ж і Тарас Шевченко писав:
               Ну, що б, здавалося, слова...
                Слова та голос – більш нічого.
                А серце б’ється – ожива,
                Як їх почує!...
       Його слова стануть епіграфом нашого уроку. Адже рідне слово відкриває красу світу, змушує захоплюватися, дивуватися, милуватися. Воно викликає різні емоції, будить фантазію, розвиває уяву.