неділя, 28 лютого 2016 р.

На допомогу учням

Вивчати мову - легко!

Синтаксис в асоціаціях

Просте речення

Непоширене - тільки ГО

Поширене хоча б один другорядний член.

Підмет (Хто? Що?)
!!! перевірятися за присудком
З безобовим дієсл.(на –НО, -ТО) підмет не існує!!! Тільки додаток!
Простий: фразеологізм, інфінітив на початку речення.
Складений: кількість, складна власна назва, 2 займенники.

Присудок(Що робить? …є?)
Простий: фразеологізм, складена форма майбутнього часу(бути+інфінітив)
Складений дієслівний: хотіти, бажати, прагнути,починати, завершити, закінчити і подібні (бажання, початок, кінець)+ інфінітив: почав думати.
Складений іменний: бути, стати, становитися, зватися, становитися, іменуватися + іменна част( тільки Н. або О. в.): став письменником; можна вставити Є: він друг (він є друг).


Означення (Який? Чий?Котрий?)пояснює іменник: кава по-турецьки, жага вчитися

Додаток (непрямі відмінки)
Не плутати з підметом
Бачу друга, відкрити книгу.
Якщо пояснює іменник-означення: квітка весни.

Обставина(як?де? куди? звідки? Наскільки? З якою метою? …)
ЩОБ-інфінітив: прийшли (щоб) вчитися.

Неповне речення:
Пропущене слово, підмет з обставиною, можна вставити ВІН, ВОНА, ВОНО, нема головних членів.
Односкладні речення -повні

Односкладне речення
Тільки підмет АБО тільки присудок!!!
Називне – ПІДМЕТ без обставини
ПРИСУДОК:
-означено-особове(я, ти, ми, ви);
-неозначено-особове (вони, множина мин.часу);
-узагальнено- особове(присл.,афоризм без підмета;
-безособове (-, не плутати з називним!)

Відокремлене означення(який, яка..?)
Дієприкметниковий, прикм. зворот, виділені комами(рідше тире): сад, (який?) умитий дощами, стрепенувся.

Відокремлена прикладка
(друга назва, іменниковий зворот). Існує у реченні, якщо є присудок (!!! Підмет і обставина –вважається, що теж є присудок: Вгорі сонцесимвол життя. Сонцесимвол життя.

Відокремлений додаток
Крім, окрім, опріч, за винятком, особливо, замість

Відокремлена обставина
Дієприслівниковий зворот (-ЧИ, -ШИ).


Складне речення
Складносурядне речення
Не плутати з ОЧР!!
 2 ГО і сурядний сполучник (єднальні: і, й, та=і; протиставні:а, але, проте, зате, однак; розділові: чи…чи, ні..ні, або, не то..не то, не тільки…,але).


Складнопідрядне речення
Ставити питання від головної част. до залежної.
Означальне: який, чий, що=який (пояснює іменник!!!).
Зясувальне: питання усіх відмінків, пояснює присудок.
Обставинне: питання обставини, пояснює обст. чи гол. речення.
місця: де, куди, звідки (але іменник-означальне);
часу: поки, доки, коли;
умови: як…то якщо, якби, коли б, коли=якщо, аби=якщо;
причини: бо, тому що,  адже, оскільки;
мети: щоб, аби;
міри і ступеня: чим…тим, так, що аж, скільки, наскільки;
способу дії: так…як, як…так
допусту:хоч, хоча, дарма, хай, нехай, незважаючи на
порівняння: як, мов, ніби, наче, неначе;
наслідку: так що.

Безсполучникове
Не менше 2 ГО, без сполучників.

Реч. з різними видами зв’язку
Частини поєдн. сурядним, підрядним чи безсполуч. зв.

Пряма мова
«П», - а.
«П?!»-а.
А: «П (!?)».
«П, - а, - п».
«П, - а. – П».
«П, - а(2 присудки): - П».
Слова автора не починати підрядними сполучниками!

 Цитати
Строфа-лапки не ставляться.
Цитата- частина власного речення: якщо у цитаті чи словах автора нема ГО, перед цитатою-підрядний сполучник: Ліна Костенко сказала, що «нерівність душ – це гірше, ніж майна». АЛЕ: Ліна Костенко сказала: «Нерівність душ – це гірше, ніж майна».

Орфографія в асоціаціях і  винятках

Знак мякшення
1. Де ти з’їси ці лини.
2. Після Д, Т, Н перед Ж, Ч, Ш, Щ, -СЬК-, -СТВ- Ь. !!! бриньчати, няньчити, доньчин, женьшень, Тяньшань, Маньчжурія.
Боязкий, різкий, баский, ковзкий, порский, дерзкий, жаский, плаский !!! колодязний.
3. Непрямі відмінки – Н.в: лялЬці(лялЬка), Світланці(Світланка).
4.Ь: після Р тільки перед О(-рьо-):царьок, цар. Горький, Зорькін.

Апостроф
1.Мавпа Буф – я, ю, є, ї.
2.Префікси, корені на пригол.- дит’ясла, від’їзд.
3.Твердий Р(у кінці складу): піря (АЛЕ після м‘якого –апостроф: буря)
3. Апостроф: збіг кореневих приголосних, крім Р: різдвяний, АЛЕ: черв’як.

Чергування приголосних
к-ч-ц – цьк, цтв: козак-козацький,
 г-ж-з – зьк, зтв: Гаага –гаазький,
х-ш-с: ськ, ств: птах – птаство.
!!!Нью-йорксьский, меккський, ла-маншський, даккський, баскський, дамаскський, цюрихський, казахський.
цьк – чч: козацький – козаччина.!!!! Галичина,
зьк – жч: празький – Пражчина ,
ськ – щ: полтавський – Полтавщина.
У дієсловах: зд – ждж, з –ж, ст – щ, д – дж: їздити – їжджу.

Спрощення
-В укр. словах: перстень-персні.
-Спрощення: в іншомовних словах, імен. на –стка: аванпостний, невістка(невістці).
Пестливий, хвастливий, хворостняк, зап’ястний, кістлявий, шістсот, шістнадцять, випускний, пропускний, вискнути, тоскно

Подвоєння
1.Збіг морфем: віддати, міськком.
2.Між голосними: тінню (тінь).
3.Збільшена міра, урочистість: несказанний, здоровенний, преосвященний.
Священик, статей.

Велика літера, лапки:
Релігійні кн. –без лапок: Біблія, Коран.
Свята, історичні дати, пам’ятки –перше слово: День учителя, Святий вечір, Золоті ворота. Велика Вітчизняна війна, День Незалежності, День Перемоги, Свято Перемоги.
Установи, організації, товариства, братства, міністерства: Хустська гімназія, Міністерство освіти і науки України.
Найвищі державні і міжнародні посади й організації: Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Верховний Суд України, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз.
Нагороди, премії медалі: орден Ярослава Мудрого (без лапок, якщо імені); медаль «за відвагу» (імені).



 Префікси:
1.С- кафе птах: спитати, зшити.
2.ПРІ : прізвисько, прізвище, прірва.
ПРЕ=дуже, церков.: прегарний, преподобний.
ПРИ=наближення, неповнота: приземлитися, приварити.

НЕ
1.Разом: синонім(невеселий-сумний), НЕДО. З дієприкметниками (ненаписаний твір). АЛЕ коли є залежне слово(конкретизація) – окремо: ЩЕ не написаний твір.
2.Окремо: протиставлення (протист. сп. чи тире), присудок: день не холодний; не холодний, а теплий.
З дієсловами-окремо: не кажи. !!! неславити=ганьбити (не славити= не прославляти), непокоїтися=турбуватися (не покоїтися=не бути похованим), недоїдати =жити впроголодь (недоїдати=не доїдати їжу до кінця), нездужати=хворіти (не здужати не мати сил)

Складні слова
1.Через дефіс:
-слова рівноправні (і); відтінки кольорів, смаків; сторони світу; -ико,-іко, -їко; військово-, воєнно-(але: військовополонений, військовозобов’язаний); міні-, міді-, максі-, лейб-,обер-,унтер-, екс-, віце- (інші-разом: ультрановий).
2.Разом: утв. від словосполучення (і): південноукраїнський( південна Україна), 1слово-числ,, наказове дієслово: триденний, перекотиполе. Люби-мене.


Іншомовні слова
Для роздільної вимови (чути й):
м’який знак (де ти з’їси ці лини):мільярд, браконьєр;
апостроф- після інших: миш’як, п’єдестал. АЛЕ: бюро, пюре (не чути й)

Подвоєння
1.У власних назвах і похідних: Голландія(голландський), «Інтермеццо».
2. Збіг морфем: ірраціоналізм, імміграція (еміграція).
3. подвоєння – заг.назвах: піца, інтермецо. Ванна, вілла, бонна, мірра, дурра, білль, качча, нетто, брутто, мотто, панно, пенні, аннали, булла, манна.

И-І
И: «Дев’ятка»: де ти з’їси цю чашу жиру перед приголосним(перед голосним-І): Сирія, чипси. Окремі власні назви–І: Грімм, Дідро.




Немає коментарів:

Дописати коментар