субота, 10 березня 2018 р.

Конспект уроку

8 клас, українська література
Тема уроку: Тарас ШЕВЧЕНКО. Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.  Роздуми автора про власну долю, долю України. «Думи мої, думи мої...»
Мета: поглибити знання школярів про життя і творчість Т. Шевченка, зокрема про його викуп з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі; заслання; проаналізувати програмову поезію письменника; розвивати вміння виразного читання, аналізу художнього тексту в контексті з біографією письменника, коментувати основні мотиви, ідеї його поезій; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до життя і творчості Т. Шевченка; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку на їх основі вмінь та навичок. 
Обладнання: портрет Т. Шевченка,
відео, міні-виставка книжок поета. 
І. Актуалізація опорних знань. Робота з епіграфом.
«Він був сином мужика і став володарем у царстві духа.
Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.
Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.
Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм.
Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.
Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.
Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко» ( І. Франко).
Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 
  Щоб глибше усвідомити ту велетенську роль, яку відіграла ця людина в житті нашого народу, перегорнемо ще раз сторінку його життя, пере­конаємося у тому, що Шевченко — велетень, філософ, сіяч розумного, доброго, вічного.
Сьогодні ми уявно перенесемося в далеке 19 століття, коли в житті Т. Шевченка настала подія, що внесла в його душу цілу гаму незнаних доти радощів, а разом із ними й нових смутків – це викуп з неволі, арешт, каземат, заслання, а також розкриємо розуміння власної місії поета у вірші «Думи мої, думи мої…»
Основний зміст уроку 
Вступне слово вчителя . На сьогодні написано не одну сотню літературних розвідок про життя і творчість Шевченка. Проте, думається, значно важливішим є особисте сприйняття кожним постаті геніального Кобзаря
 Лото «Асоціації».  Ви вже дещо знайомі з життєвим шляхом поета, тому для актуалізації своїх знань зіграймо літературне лото «Асоціації», пригадаймо вже відомі сторінки життя Т.Шевченка.
     1. Моринці. Село, де народився майбутній поет. 
2.     Григорій . Ім'я батька поета. 
3.     Енгельгардт. Прізвище пана, у якого Тарас служив козачком. 
4.     Дяк . Перший учитель Тараса. 
5.     Петербург. Місто, де навчався письменник. 
6.     Брюллов. Прізвище видатного художника, який намалював портрет Жуковського, який було розіграно в лотерею для викупу Тараса Шевченка з кріпацтва. 
7.     Академія. Заклад, у якому Тарас Григорович здобув вищу освіту. 
8.     Кобзар. Збірка поета. 
9.     24. Вік, коли було викуплено Т. Шевченка з кріпацтва. 
10. Тарасова. Гора, на якій поховано поета.
11. Малювання. Заняття, яке Тарас полюбив з дитинства.
12. Кирило і Мефодій. За участь у Кирило- Мефодіївському товаристві Шевченка було відправлено у заслання. 
«Спіймай помилку»
1. Тарас Шевченко народився 10 березня 1814 року в с. Моринцях Звенигородського району Черкаської губернії . ( 9 , повіту , Київської )
2. Майбутнього поета друзі викупили із кріпацтва 22 квітня 1838 року, продавши портрет імператора , намальований Карлом Брюлловим . ( Василя Жуковського )
3. Шевченко у Петербурзі познайомився з найвідомішими діячами української і російської культур : Євгеном Гребінкою , Олексієм Венеціановим , Олександром Пушкіним . ( Карлом Брюлловим , Василем Жуковським )
4. Коли Тарас став вільною людиною , його зарахували на навчання у Петербурзький університет . ( Академію мистецтв )
5. За участь у Кирило-Мефодіївському братстві та написання революційних творів у 1849 році поета заарештували і згодом заслали уНовопетровськ . ( 1847 , Оренбург )
6. На вироку Шевченкові імператор Микола І власноруч зробив помітку : « Під найсуворіший нагляд із забороною листуватися» . ( «…писати і малювати» )
7. На засланні в Орській фортеці , Оренбурзі , на Аралі і в Новопетровському укріпленні поет провів 12 років . ( 10 )
8. 1860 року Рада Академії мистецтв присвоїла Тарасові Шевченку звання професора – гравера . ( академіка )
9. 10 березня 1860 року у Києві помер народний поет . ( 1861 , Петербурзі ) 
Виразне читання твору вчителем.
 Історія написання твору.
Вірш «Думи мої, думи мої» був написаний Тарасом Шевченком у 1838 році в Петербурзі.
У Т. Шевченка є ще один вірш «Думи мої, думи мої» , написаний на засланні в Орській фортеці 1847 року. Після арешту Т. Шевченка за участь в Кирило-Мефодіївському товаристві, ув'язнено в казематах Третього відділу. Незабаром було виголошено ви­рок — призначити солдатом в Оренбурзький окремий корпус.
З 1847 року стає рядовим в Орській фортеці, продовжує писати у «заха­лявні книжечки» (1847-1850). Солдатчина для поета була гірше від тюрми, був ненависним сам дух солдафонства, що лягав на живу душу. Тому Шевченко писав, ховаючись від усього світу в степ, за вали, на берег моря.
До теми дум Тарас Григорович звертався не одноразово, а поезія «Думи мої, думи мої...» була написана у 1847 році під час його перебування в Орській кріпості. У цій поезії автор вболіває за важку долю, злиденне життя кріпаків, їхнє безправне становище, пригніченість України.
Творче завдання (запис до зошитів)
.Сформулювати та записати тему, ідею поезії.
Тема: звернення Т. Шевченка до своїх дум із сподіванням і вірою у вільне життя співвітчизників.
Ідея: тільки впевненість у щасливе життя, наполегливість допоможе змі­нити соціальний устрій; засудження слабкості, поневірянь, байдужості, що роблять людину рабом.
Основна думка: думка про нещасливу долю свого народу не залишає по­ета протягом усього часу перебування на солдатчині.
Жанр: громадянська лірика. 
Перегляд відео групи «Bandurband» за мотивами твору «Думи мої, думи мої...».
 Опрацювання змісту поезії. Бесіда за питаннями:
Чому Т. Шевченко перебував в Орській кріпості? 
Що змусило письменника написати поезію «Думи мої, думи мої...»? 
Через що поет звертається до своїх думок? Що хвилює Т. Шевченка? 
Чому автор свої поетичні твори називає думами? Відповідь аргументуйте.                                     
(Образ дум-алегоричний образ. Кобзар у ньому бачить свої поезії,які закликає йти в Україну. Думи поета-це надії не відродження. Поетові важко співати на чужині, і тому він посилає свої думи на Україну, де колись маяли бунчуки козацької громади, де була воля,де «шляхтою,татарами засівала  поле Запорозька  січ»)
Про яку «лиху годину» згадує автор твору?
Який настрій у поета можна дослідити впродовж цієї поезії? Про що це свідчить? 
Творчо- пошукова  робота.  Знайти і зачитати художні особливості (засоби) твору. 
Епітети: «сумними рядами», «щире серце», «слово ласкаве», « щира правда», «думи мої єдині», «лиха година», «тихими речами».
Звертання: «думи мої», «квіти мої, діти», «моя ненько», «моя Україно».
Порівняння: «не розвіяв, як пилину», «не приспало, як дитину», «привітай, як свою дитину».
Риторичні запитання: «Нащо стали на папері сумними рядами?», «Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину?», «Чом вас лихо не пристало, як свою дитину?».
Метафора: «думи стали на папері сумними рядами», «найдете щире серце», «найдете щиру правду».
Анафора: «думи мої, думи мої…» (єдинопочаток у  віршованих рядках і строфах)
Епіфора: «як свою дитину.» ( повторення однакових слів, словосполучень, речень наприкінці віршованих рядків чи строф)
 
Підсумок. Проблемне питання:  Який зв’язок із думами Шевченка і думами сучасного покоління?                                                                                                                 (Багато з нас, спостерігаючи за подіями на Україні,думає: чи залежить щось від нас,адже це доля нашої країни. Хто може – йде воювати,  бути волонтером, допомагати продуктами та іншими речами. Тому, доля України і доля Шевченка невіддільні. За аналогіями нашого сьогодення,  це Шевченко перший вийшов на Майдан-іще тоді, коли там нікого не було. Він,власне, й створив наш Майдан-революційний,буремний. Він першим став на цьому Майдані, випроставшись на повен зріст,  з гордо піднятою головою й огнем в очах. Отже, як Шевченко, так і наше покоління прагне волі і щоб її ніхто не відбирав.)
Складіть інформаційне ґроно: «Що означає воля для Т. Шевченка?»
- скасування кріпацтва, будь-який гніт («Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте») 
ВОЛЯ:
 - кожна людина має свої права,
- отримання можливості навчатися,незважаючи на соціальний стан людини,
- захист національної культури (казав своєму народові саме те, що потребувало загальнонаціонального усвідомлення),
- бачити свій народ щасливим.

Домашнє завдання – опрацювати біографію Т.Шевченка.

Немає коментарів:

Дописати коментар