понеділок, 2 січня 2017 р.

Конспект уроку української мови в 5 класі

                                                                                               
Тема: Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв
Мета уроку:    поглибити знання учнiв про графiку, спiввiдношення звукiв i букв в українськiй мовi, переконати в необхiдностi досконало знати алфавiт; навчати чiтко розумiти вiдмiнностi мiж звуком i лiтерою; формувати вмiння розрiзняти букви й звуки; записувати слова за алфавiтом, вiдтворювати звучання слова фонетичною транскрипцiєю; розвивати увагу, пам’ять, мовлення учнiв; виховувати прагнення знайти своє мiсце в життi, успiшно реалiзуватися як особистiсть, досягти успiху.
Обладнання:підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок засвоєння нового матерiалу.
                                                Хід уроку:
І. Актуалізація опорних знань учнів. Гра «Спiймай помилку». Знайдiть i виправте помилки в поданих твердженнях:
– У словi вогонь такi звуки: [в], [о], [г], [о], [н].
– У словi джмiль такi звуки: [д], [ж], [м’], [i], [л ґ].
– У словi мова такi звуки: ем, о, ве, а.
У чому полягає вiдмiннiсть мiж буквою i звуком? Назвiть синонiм до слова буква. Який роздiл науки про мову вивчає лiтери?


ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Тридцять три букви в одному ряду,
Тридцять три букви у кревнім роду,
Тридцять три букви – багата сім’я,
Тридцять три букви – то пісня моя.
Прослухайте лінгвістичну казку «Як виник алфавіт».
Було це дуже давно. Жили собі у незвичайному царстві звуки. Усе було б добре, коли б у їхньому царстві панував закон-порядок. Але звуки були незадоволені тим, що вимовляли їх так, як кому заманеться, а букв тоді ще не було. От і вирішили звуки обрати собі царя. Голосні обрали А, а Приголосні – Б. Кому з них бути царем? Почалися суперечки. Приголосних було більше, тому вони перемогли. Царем став Б. Він сильніше любив Приголосні, догоджав їм. Коли збирав звуки на раду, то Приголосні садив на найпочесніші місця. А Голосні завжди сиділи десь у куточку. Не хотіли Голосні терпіти приниження. Змовилися вони й утекли. У царстві стався переполох, замість слів виходили якісь дивні звукосполучення.
Зрозуміли Приголосні, що без Голосних їм не обійтися. Пішли вони на розшуки. Багато царств обійшли, та все даремно. Приголосні розділилися на групи, продовжували пошуки. Одного разу втомлені Л, Ф, В, Т сіли перепочити. Раптом вони почули дивні слова, складені тільки з голосних. Зрозуміли Л, Ф, В, Т, що у цьому маленькому царстві проживають Голосні.
Тоді звуки вирішили намалювати себе і своїх друзів на папері. Вийшли дивні слова: «Ш..н..вн…. Г..л..сн..! Пр..с..м в..б..ч..нн.. . П..в..рт..йт..сь. Ч..к….м.. .»
Листочки з дивним текстом розвішали по всьому царству. Коли Голосні побачили написи, то відразу здогадалися, що мало бути на місці пропусків. Кожен Голосний намалював себе. Усі разом Голосні вирішили повернутися. Щоб жити у злагоді, звуки придумали створити склад букв, який вони назвали Алфавітом. І з того часу звуки стали позначатися певними літерами. Але одна буква могла виражатися двома звуками (щ) або дві букви могли означати один звук (дз, дж). Букви і звуки про все мирно домовились і видали чіткі закони-правила. Царем обрали звук А, а царицею стала літера А. В алфавіті ця буква стоїть на найпочеснішому першому місці. (Л. Лазарчук)
ІІІ. Основний зміст роботи.
Пояснювальний диктант iз завданням. Прослухайте текст. Запишiть його з голосу вчителя, доповнюючи потрiбною iнформацiєю. Пояснiть роздiловi знаки та орфограми.
Звуки мови позначають на письмi буквами. Звуки ми чуємо й вимовляємо, а букви… (бачимо й пишемо). Алфавiт – це перелiк букв, розташованих у певному …(порядку). Синонiми до слова алфавiт – абетка й… (азбука).
«Коло iдей». Уявiмо на мить, що алфавiту немає, проте є всi знаки письма, у тому числi й лiтери. Як це вплинуло б на життя людей?
Навiщо потрiбно знати алфавiт? Запишiть вiдповiдь на це запитання складним реченням, доповнивши текст диктанту.
Робота з пiдручником. Перевiрка знання українського алфавiту. Прочитайте алфавiт, правильно називаючи лiтери. Дайте вiдповiдi на запитання.
 Де розмiщено в алфавiтi лiтеру знак м’якшення?
 Як називається лiтера на позначення звука [й]?
У яких чотирьох лiтерах на позначення приголосних звукiв до назви додаємо звук а? (Ка, ха, ша, ща.)
 У яких шести лiтер на позначення приголосних першою частиною є е? (Ел, ем, ен, ер, ес, еф.)
Прочитайте напам’ять алфавiт.
Фізкультхвилинка
-         Напишіть у повітрі очима перший рядок алфавіту (А-Д).
-         Напишіть головою у повітрі головою другий рядок алфавіту (З,И,І,Ї,К).
-         Напишіть у повітрі верхньою частиною тулуба (плечима) букви із третього рядка алфавіту (Н,О,П,Р…).
-         Напишіть у повітрі нижньою частиною тулуба (тазовою частиною) четвертий рядок алфавіту (Х,Ц,Ч,Ш,Щ…).
Робити вправи слід з максимальним повертанням частин тіла, плавно, без ривків і зайвого напруження, букви мають бути високими і великими.

Робота в зошитах і на дошці. У кожного на листочку є слова. Їх потрібно записати правильно і ми отримаємо мудрий вислів про алфавіт.
Вишенька, віз, горб, доверху, жайворонок, жердка, здогад, зерно, зовсім, зранку, листопад, лицар, личко, ліс, переліт, радощі, сад, холодно, цукор, чисто, шланг, щітка.

Отже, азбука й справді до мудрості дорога.  А чого, на вашу думку, в мові більше звуків чи букв? Чому?
Робота у групах. Практичне застосування алфавiту.
«Учителям»: запишiть за абеткою прiзвища учнiв вашого класу.
«Мовознавцям»: укладiть словничок вивчених термiнiв з цієї теми, записавши їх в алфавiтному порядку (5–6 слiв).
 «Конструкторам»: запишiть поданi слова в алфавiтному порядку: грамофон, принц, шерсть, унiверситет, авангард, ґава, актив, прислiв’я, йод, гiпотеза, чистотiл, шасi, хуртовина, штатив, хлiб. Пiдкреслiть останню лiтеру в кожному словi. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то прочитаєте слово, яке буде оцiнкою вашої роботи.(Дванадцять балiв.)
Робота з підручником – с.94. Виконання вправи 194.
ІV. Підсумок.   Знайти «порушника» алфавітного порядку (вказати слово, яке стало не на своє місце).
1)    альбом, груша, фарби, олівець, пензель;
2)    апельсин, вишня, малина, груша, слива;
3)    буряк, капуста, огірок, перець, помідор;
4)    фіалка, волошка, кульбаба, пролісок, ромашка;
5)    йорж, окунь, карась, сом, щука.

Домашнє завдання – с.89-90, 93, вправа 191.

Немає коментарів:

Дописати коментар