понеділок, 17 листопада 2014 р.

Безсполучникове складне реченняУрок української мови в 9 класі
Тема:Безсполучникове складне речення

Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення; розвивати вміння визначати смислові відносини між частинами складного речення та правильно ставити розділові знаки, знаходити безсполучникові складні речення в тексті, самостійно будувати речення та створювати тексти, використовуючи такі речення; формувати мовленнєву, комунікативну, інформаційну та соціокультурну компетентності; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Обладнання: комп’ютери, проект «Безсполучникове складне речення», індивідуальні картки оцінювання, словники, підручник.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних та проектних технологій.
Епіграф.
                                                  Поспішайте творити добро на землі – 
                                                  щиру  шану знаходить людська доброта.

                        Перебіг уроку
І. Повідомлення теми. Мотивація навчальної діяльності.
v Прочитайте епіграф до нашого уроку.
v Визначте тип складного речення.
Сьогодні ми маємо закріпити, узагальнити вивчене, зробити все можливе, щоб побачити, які прогалини є, над чим слід ще попрацювати, тому пропоную швидкий темп роботи.
   Сьогоднішній урок – незвичайний: ви ознайомитеся з новою технологією навчання – інформаційно – ігровим проектом. Цей метод базується на активній самостійній діяльності учнів – індивідуальній, парній або груповій. Проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої – небудь проблеми, а також вміння застосовувати набуті знання на практиці. Під час роботи над проектом ви будете досліджувати, виконувати творчі завдання, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, а також  звернути увагу на вічні  загальнолюдські моральні цінності: гідність, дружбу, вірність , працелюбність – це і є культурологічна тема нашого уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1.     Вступне слово учителя.   Вивчаючи синтаксис, ми розпочали роботу над довготривалим проектом «Складне речення».  Нещодавно закінчили роботу над створенням міні-проекту «Безсполучникове складне речення», який увійде до складу  проекту «Складне речення».  Давайте поглянемо на екран і пригадаємо, які ж змістові відношення виникають між частинами речень у складі  БСР.  До цього проекту ви неодноразово сьогодні будете звертатися.
  

2.  Комунікативний практикум.
    Складіть  зв’язну розповідь у науковому стилі  про змістові відношення між частинами речень у складі БСР та розділові знаки у них.
               Проект «Безсполучникове складне речення»
Розділ.
знак
Змістові
відношення
Сполучник
Речення , схема
Кома
   
Одночасність,
послідовність дії
і; й; та
Шумлять дерева,  шелестить пожовкле листя, лісом бродить осінь
 [   ] , [ одночасність  ]
Крапка
з комою
Одночасність,
послідовність дії,
є інші знаки
і; й; та
Сонце вже низенько; небо, палаючи, починає червоніти [    ] ; [  ,  ,     ]

Дво-
крапка
а) причина

б) пояснення

в) доповнення

г) дієслова (і почув; і побачив)
д) наявні дієслова знати, пам’ятати, уявляти
тому що;
 бо
а саме

що

що
Щастя в повітрі не в’ється: воно в боротьбі дістається  [   ] : [причина  ]
Закон життя один: вірно служити Батьківщині   [  ] : [пояснення  ]
Мати вірила: земля усе знає
 [ ] : [доповнення]
Прислухайся: у небі сходить зірка, озвались невмирущі жайвори [ прислухайся ]  : [  ]

Пам’ятай:  добре ім’я цінніше за багатство
[ пам’ятай ] : [  ]
Тире
а) протиставлення
б) порівняння
в) умова

г) час

д) швидка зміна подій
е) наслідок
а; але
мов; наче
якщо – то

коли - то
Стеле м’якенько – спати тверденько
Говорить – шовком шиє
Посієш зерно золоте – забринить пшениця
[ Якщо ]  –  [ то] 
Прийде вечір – усі вулиці гудуть піснями
[Коли]  –   [ то]
Двері скрипнули – з’явився батько

Защебетав соловейко – пішла луна гаєм

ІІІ. Узагальнення та систематизація вивченого.

1. Інтерактивна вправа «Вірю – не вірю». (Виконується на комп’ютері)
Якщо ви згідні з твердженням, то натискаєте кнопку ТАК, а якщо не згідні, то натискаєте кнопку НІ. За правильно виконане завдання ви отримаєте 1,5 бала.    Якщо у вас виникли сумніви, можете скористатися міні-проектом, натиснувши на ДОВІДКУ.
     1. Якщо частини БСР виражають одночасність або послідовність дій, то між ними ставиться кома .   (ТАК )  (0,25 бала)
     2. Якщо друге речення виражає причину того, про що говориться у першому, то між ними ставиться тире . (НІ)  (0,25 бала)
     3. Якщо частини БСР менш пов’язані за змістом дуже поширені, а в середині є уже коми, то ставиться крапка з комою.  (ТАК)  (0,25 бала)
     4. Коли перше речення вказує на умову того, про що  говориться у другому, то ставиться тире.  (ТАК)  (0,25 бала)
     5. Якщо друга частина БСР розкриває, пояснює, доповнює зміст першої, то ставиться кома.  (НІ)  (0,25 бала)
     6. Коли зміст одного речення протиставляється змістові другого, то ставиться         тире .  (ТАК)   (0,25 бала)                                                             ДОВІДКА

2.  Гра «Я - редактор».  Редагування тексту.
§  Хто скаже, що означає слово редактор? Знайдіть значення цього слова в електронному словнику. Для цього натисніть кнопку СЛОВНИК і наберіть потрібне слово.
Ø Редактор – людина, яка перевіряє і виправляє текст, готуючи його до друку.
Уявіть собі, що ви редактор. Вам потрібно відредагувати текст: вставити пропущені букви та поставити у тексті розділові знаки, а також  виконати завдання до тексту. За правильно  виконані завдання ви отримаєте 4 бали.

1. В одному селі на Україні жінки надумали показати свою майстерність*.            2. Домовилися в неділю всі пр…йдуть* на сіл…ський*  майдан пр…несуть* най/краще* створене своїми руками вишиті рушники м…режива* покривала.      3. У неділю жінки прийшли на майдан принесли багато чудових речей. 4. У дідів та бабусь  очі ро…бігались* так багато було талановитих майстринь.                            5. Дружини б…гачів*  принсли *  гаптовані  золотом шовкові покривала мережан…і *   занавіски. 6. Переможницею/ ж  стала біднячка Марина вона привела п’яти/річного* сина Петруся який сам вирізав із дерева жайворонка.      7. Підніс Петрусь жайворонка до вуст заспівала защ…бетала пташка. 8.Усі на майдані стояли зачарова…ні*  у блакитному небі заспівав справжній живий жайворонок. 9.Старійшини ухвалили рішення хто творить розумну людину най/кращий*  майстер на землі.

  Запитання й завдання до тексту:
ü Доведіть, що перед вами текст.
ü Визначте тему й основну думку тексту.
ü Визначте стиль і тип мовлення тексту.
1.     Вкажіть безсполучникові речення, у яких стоїть двокрапка.  (2,4,6,8,9).
2.     Вкажіть безсполучникові речення, у яких стоїть тире.  (7,9).
3.     Вкажіть речення з однорідними членами.  (2,3,5,7,8).
Ø Поясніть правопис виділених *  слів.
Ø Доберіть синонім до виділеного _____ слова.
Ø Поясніть значення виділеного слова (гаптовані). Скористайтесь електронним тлумачним словником, натиснувши на кнопку СЛОВНИК і набравши потрібне слово.
Ø Яке речення відповідає заданій схемі : [  ] – [  ]  (7)

3.     Творче конструювання з елементами взаємоперевірки.
 Замініть сполучникові конструкції  синонімічними безсполучниковими, поясніть вживання розділових знаків.  За правильно виконане завдання ви отримаєте 1,5 бала.       ( Завдання виконується в зошиті.
Після того, як учні виконають завдання, на екрані монітора з’являється зображення правильно перебудованих речень. Учні обмінюються зошитами і звіряють написане. Виставляють бали в індивідуальні картки оцінювання ).  

1.     На світі все минеться, а правда зостанеться.
2.     Якщо раніше встанеш, то більше зробиш.
3.     Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать.
4.     Знай, що лише добрий добро у серці має.
5.     Наука вчить багато, а життя  ще більше.
6.     Переконатися пора, якщо зробиш зло, то не жди добра.

ДОВІДКА
1.     На світі все минеться – правда  зостанеться.  (0,25 бала)
2.     Раніше встанеш – більше  зробиш.  (0,25 бала)
3.     Старі люди кажуть: два хитрих мудрого не переважать.  (0,25 бала)
4.     Знай:  лише добрий добро у серці має.  (0,25 бала)
5.     Наука вчить багато – життя  ще більше.  (0,25 бала)
6.     Переконатися пора:  зробиш зло – не жди добра.  (0,25 бала)


4. «Склади пазли».
§       Складіть безсполучникові речення,  дібравши другу частину з довідки та перемістивши її до першої шляхом  виділення і переміщення.    Поставте              розділові знаки.  (1 бал)
§       У зошитах накресліть схеми речень.  (1 бал)
§       Зробіть синтаксичний розбір  третього речення за зразком, поданим у підручнику (стор. 220).  (1 бал)
    За правильно виконані завдання ви отримаєте 3 бали.
1. Твій труд в народі не лишивсь  (–)   
2. Я завжди думав і думаю    (:)
3. Говори мало, слухай багато  (,)
4. Смерть не страшна для людини  ( –)

Довідка: …без гарячої любові до природи людина не може бути митцем; …думай ще більше;  …залишаються її справи;   …ти марно жив, даремно народивсь.
5. Тестовий лабіринт.                                                                                   (Тестові завдання оцінюються комп’ютерною програмою)
1.     Вкажіть безсполучникове складне речення.
а) Він потрапляє в інший світ, в якому дійсність і казка, буття і марення переплелись в єдиний клубок;
б) Несильний вітерець проносив легенькі хмарини, і вони летіли на схід, до сонця;
в) І радощі, і болі, і спогади, і мрії для них давно вже стали спільними, як у дружній сім’ї.
г) Без серця жити – краще вже згоріть.
   2. Вкажіть БСР, у якому ставиться тире.                                                                          А) За добро добром спіши воздати  мудрість завше доброю була;                                Б) Мало життя прожити треба життя зрозуміти;                                                             В) Глянь на луг не вся травиця ще потоптана упрах;                                                      Г) Яку славну думку знайшов у Сенеки жорстокість завжди народжується з посередності.
3. Вкажіть БСР, у якому ставиться двокрапка.                                                                     А) Працюватимеш ударно житимеш гарно;                                                                                     Б) Дерево міцне корінням людина трудовим горінням;
    В) Я давню істину увірував глибоко найвища мудрість в простоті високій;
    Г) Будеш сіяти з сумом  вродить печаль.

4. Вкажіть БСР, у якому друга частина розкриває, доповнює зміст першої.
А) Не забувай: добре ім’я цінніше за найбільше багатство;
Б) Не будь солодким: поглинуть;
В) Наше життя не потребує прикрашування: воно само прекрасне і величне;
Г) Любіть працю на землі: без цього не буде щастя нам і нашим дітям.

5. Вкажіть речення, у якому зміст першого протиставляється змістові другого.
А) Подивилась ясно – заспівали скрипки;
Б) Здобудеш освіту – побачиш більше світу;
В) Наука вчить багато – життя ще більше;
Г) Розіб’єш дружбу – пізніше не складеш.

6. Якщо друга частина БСР виражає наслідок першої, то між ними ставиться…
   (двокрапка)

 7. Якщо частини безсполучникового складного речення порівнюються, зіставляються чи протиставляються, то між ними ставиться…
  (тире)

8. Зайвим за смисловим зв’язком між частинами є БСР.
А) Захоче людина – на голій верховині квіти зацвітуть;
Б) А я додам: любити можна поезію в добу ракет;
В) Посієш вчасно – вродить рясно;
Г) Не візьмешся за роботу – робота  сама не зробиться.

9. Вкажіть речення, у якому між частинами слід поставити тире.
А) Як хочеш від людей шаноби любов і гнів бери у путь;
Б) На годину спізнишся за рік не доженеш;
В) Правду кажуть людину праця величає;
Г) Весна ледачого не любить вона проворного голубить.

10. Вкажіть БСР, у якому ставиться крапка з комою.
А) В житах заблудилась дорога нагорбатились верби над нею;
Б) Прийшла весна весела верба зазеленіла соловейко затьохкав;
В) Небо над Києвом висіло похмуре беззоряне принишкле воно теж ждало чогось лихого тяжко дихалося під таким небом;
Г) Ліси розсівають таємничі шерехи під ногами перешіптується туман.

11. Установіть відповідність. 
1. Просте  речення з              А. Кому правди не треба, тому й честь не потрібна.
однорідними членами
2. Складносурядне               Б. Відберіть у людини мову, і вона здичавіє.
 речення                
3. Складнопідрядне             В. Гідність – це влада мудро тримати себе в руках.
 речення     
4. Безсполучникове              Г. Затям: доброзичливість вартісніша за золото.
 складне  речення                 Д. Усе довкола: дерева, птахи, люди – сповнене
                                                   весняної, нестримної сили.   

12. Установіть відповідність.
1. БСР, у якому ставиться крапка    А. Учитимеш азбуку прийде хліб у руку.
    з комою                                           Б. Слово поетичне квітка польова.
2.     БСР, у якому ставиться тире       В. Правду кажуть людину праця величає.
3.     БСР, у якому ставиться                Г. Сонце червоно граючи сідало захід палав
двокрапка                                        наче пожежею.
4.     БСР, у якому ставиться кома      Д. Вітри піснями захлинались ліси шуміли                                
                                                            навкруги.
        
     6.  Творча лабораторія.
ü   Уявіть собі, що ви менеджер рекламної компанії й отримали завдання придумати вислів, слоган,  до заданих  чотирьох зображень, але це має бути безсполучникове складне речення. Спробуйте свої сили у цій сфері діяльності, придумайте вислів. За виконане завдання ви отримаєте 2 бали. 
                                                                                                                                       7. Лінгвістичний  експеримент.                                                                                     ( Завдання давалося заздалегідь творчій групі)
Лінгвістична казка «Бережіть розділові знаки»
Один чоловік загубив кому та крапку з комою і почав боятися складних речень, шукав фрази, щоб були простіші. За нескладними фразами прийшли й нескладні думки. Потім він загубив знак оклику і почав говорити тихо, з однією інтонацією. Його ніщо не хвилювало, не радувало, до всього ставився байдуже. Згодом чоловік загубив знак питання і перестав запитувати. Жодні події не викликали у нього цікавості. Через деякий час він загубив двокрапку та тире, тому перестав пояснювати людям свої вчинки, щось заперечувати. Нарешті у нього залишилися одні лапки. Він не міг висловити жодної власної думки, ідеї, завжди когось цитував.
-         Які думки викликала у вас ця казка?
-         Яку ж роль відіграють розділові знаки у нашому мовленні?
       ІV. Рефлексія.
    Інтерактивна вправа «Я так думаю».
    - Вам сподобався сьогоднішній урок? Чим?
    - На  яких загальнолюдських цінностях була зосереджена увага у реченнях?
    - До  яких роздумів вони вас спонукають?

V.  Домашнє завдання .

1.     За одним із прислів’їв, записаних у зошиті, скласти твір-мініатюру.
2.     Скласти лінгвістичну казку «Як  Складнопідрядне речення  посварилось із Безсполучниковим».

Немає коментарів:

Дописати коментар