четвер, 31 березня 2016 р.

Українська мова та Інтернет


Презентація до роботи from milona14
            
                   ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
                                    (за матеріалами наукової роботи)
    Інтернет увірвався в життя з неймовірною швидкістю. Сучасний школяр не уявляє свого життя без комп’ютера. Учням і студентам тепер не потрібно просиджувати в бібліотеках, як це робили їхні батьки. Будь-яку інформацію можна знайти в Інтернеті. У всесвітній мережі можна спілкуватися з друзями, знайомитися з новими людьми. Досить актуальним є знання тих компютерних понять та термінів, які використовують у спілкуванні люди різної вікової групи, соціального середовища.
     Слово «комп’ютер» (англійською computer-«обчислювач», що походить від латинського слова computo - «рахувати, обчислювати») уперше з’явився  1896 року в «Оксфордському словнику англійської мови»  та тлумачився як механічний обчислювальний прилад. У  30—40 роках ХХ століття це слово набуло дещо іншого лексичного значення, а 1976 року, коли в США Стів Возняк і Стів Джобс сконструювали перший персональний комп’ютер Apple, це слово стало загальновідомим.


     Американська корпорація Аpple, котра з того часу проектує та виробляє побутову електроніку та програмне забезпечення,  отримала  назву від англійського словa apple - яблука, улюбленого фрукта винахідника Стіва Джобса, який використав це зображення на логотипі свого  пристрою.  До речі, назва корпорації Microsoft є складним словом, утвореним від складання частин основ сполучення слів microcomputer software, що означає « програмне забезпечення для  мікрокомп’ютерів», адже того часу існували громіздкі та масивні пристрої, а портативні, персональні комп’ютери  тільки набували популярності.
       20 листопада 1985 року корпорація Microsoft випускає першу партію операційних систем Windows 1.0, що вказує на специфіку  нової програми,  особливістю якої стали зображення, розміщені на екрані комп’ютера.
       Для збільшення продуктивності комп’ютера, тимчасового зберігання змісту комірок оперативної  пам`яті  використовується кеш-пам'ять (англійською cache - «склад, сховище»). Постійна пам'ять - це електронна пам'ять  для довготривалого зберігання програм та даних. Використовується вона тільки  тільки  для читання інформації й називається ROM ( англійською Read Only Memory «пам'ять тільки для читання»).
        Користувач  комп’ютера працює з інформацією, котра з’являється на дисплеї,  пристрої відображення даних (англійською display - «виставляти напоказ»). Для виділення певної позиції екрана використовується курсор, який можна переміщати по екрану за допомогою клавіш управління маніпулятора –мишки (англійською mousemanually operated user signal encoder, що означає «перетворювач сигналу, керований вручну»).
         До комп’ютера з метою обробки та друкування приєднується принтер (англійською  printer  - «друкар») та ксерокс. Винахідник цього пристрою для копіювання  Честор  Карлсон хотів,  щоб  у  його назві було слово dry (сухий), яке мало вказувати на принципову відмінність його винаходу від поширеного на той час способу «вологого» копіювання. 
        Комп`ютери  зв’язуються між собою за допомогою спеціальної апаратури, куди входить адаптер ( англійською adapt – « пристосовувати»), спеціальний пристрій,  який забезпечує під’єднання  комп’ютера   до мережі. Глобальною мережею є Інтернет ( англійською International network – «міжнародна мережа»). Організації та фірми,  які забезпечують підключення до Інтернету й надають відповідні послуги, називаються провайдерами (англійською provide- «забезпечувати»).
        Більшість непрофесійних користувачів комп’ютерами не  володіють достатнім рівнем англійської мови, яка зараз є мовою комп’ютерів та  Інтернету. Правда, багато термінів англійського походження  уже не потребують перекладу,  оскільки здобули світове визнання (принтер, програма). Використовується безліч запозичених слів, багато з них є доцільними, оскільки український відповідник є задовгим або неточно відображає зміст поняття (наприклад,  сервер - станція зв’язку  із зовнішньою мережею, хост  – віддалений комп’ютер  керування комунікаціями). Непоодинокі випадки запозичень, коли  зберігається латинське  написання терміну (www,  програма Word тощо). Але деяким назвам можна було б дібрати український відповідник: браузер - переглядач, плотер - графобудівник, інсталяція - установка і т.д.
      Домінуюча система забезпечення доступу до Інтернету – World Wide Web («всесвітня павутина»). Гіпертекстовий документ,  розміщений  в Інтернеті, прийнято називати веб-сторінкою (англійською - web-page).  Широкого розповсюдження набув термін веб-сайт (англійською site – «ділянка, місце, місцезнаходження»). Користувачі Інтернету можуть надсилати один одному повідомлення, використовуючи електронну пошту ( англійською -  e-mail).
      Існує велика кількість програм, призначених для забезпечення  роботи комп’ютера, які називаються драйверами  (англійською driver - «водій», drive -  «їздити , керувати»), та ті, що використовуються для роботи в Інтернеті,  - браузeри – програми для перегляду веб-сторінок (англійською browser - « переглядач»).
      Найбільш поширеними пошуковими системами в мережі  є Google, Yahoo, Яндекс,YouTube.
      Google – у первісному значенні  означає кількість інформації, у якій може проводити  пошук система. В оригіналі « Гугол» (Googol) -  слово, що означає одиницю зі 100 нулямиПісля того,  як студенти  Сергій Брин та Ларрі  Пейдж презентували свій проект інвесторам, вони одержали чек на ім`я «Google»  і вирішили так  назвати свій продукт.
       Intel - Боб Нойс і Гордон Мур , поєднавши  свої прізвища,  назвали свою компанію «MooreNoyce». Але під таким іменем було вже зареєстровано мережу готелів, тому довелося зупинитись на абревіатурі Integrated Electronics.
       Yahoo- це слово придумав  Джонатан  Свіфт у книзі «Подорожі Гуллівера». Так звали огидну людину. Засновники «Yahoo»  Джері Янг і Девід Філо  вибрали це ім’я, тому що самі себе називали «yahoo’mi». Проте зараз  ця назва розшифровується як Yet Another Hierarchical  Officious Orade.
     Yandex - популярна пошукова система, яка отримала свою назву від абревіатури словосполучення Get Another  Yandex ( англійською «ще один індикатор»).
     YouTube - логотип, створений у лютому 2005 року  трьома каліфорнійцями,  який невдовзі купила компанія Google. Це один із найпопулярніших сервісів для розміщення відеофайлів (уou -«ти, ви»; Тube –«Лондонське метро»).
        Користувачі Інтернету, які спілкуються між собою в блогах, спеціальних веб-сайтах, дуже часто стають  жертвами спаму - непотрібних і шкідливих електронних листів. Цікава історія виникнення й поширення цього слова. У 1936 році американська компанія «Hormel Foods» випустила гострі м’ясні консерви Spiced ham, щоб збути запаси не першої свіжості м’яса  після Другої світової війни. Була проведена масова рекламна компанія, що стала еталоном настирливості та нав’язливості. У 1984 році листи з рекламою юридичної фірми  були розіслані в мережу Usenet, але аж через 9 років, у 1993 році  внаслідок помилки програми, написаної Річардом Деп`ю, адміністратором  мережі Usenet,  одна фірма отримала більше 200 листів. У роздратуванні отримувачі  назвали листи «спамом».
       Отже, у наш час комп’ютерні терміни широко ввійшли не лише до наукового обігу, а й до загальновживаної лексики. Однією з умов їх активного  вжитку є своєрідна образність. Майже всі досліджувані терміноодиниці є за походженням англіцизмами.

        КОМПЮТЕРНИЙ СЛЕНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ МОВИ
           Образного переосмислення зазнають терміни комп’ютерної галузі,  уживані в усному мовленні. При цьому особливо цікавими є приклади народної етимології, коли слова творяться на основі звукової подібності до англійських термінів. Це професійні жаргонізми типу сидюк (від англ.  CD),  пентюх (від англ.  pentium)  - тип комп’ютера  (цікаво,  що тут негативна оцінність слова «пентюх» суперечить позитивній оцінності назви pentium —  цей тип процесора свого часу був одним із найбільш швидкодіючих). 
        Комп’ютерна термінологія внесла у загальновживану мову образні слова зависати («надовго десь зупинятися»),  висіти («відпочивати,  проводити дозвілля»),  залипати  (у значенні  «чіплятися до чогось, надто захоплюватися чимось чи кимось»).  Цікавими є створені користувачами комп’ютерів від англійських коренів дієслова делітнути (delete - «знищити»),  засейвувати (save - «зберегти»),  клікнути (click -  «клацнути»).  Виникнення таких слів пояснюється тим,  що тривалий час усі комп’ютерні програми надходили до нас лише англійською мовою і слова-команди мимоволі засвоювалися користувачами.  Деякі з цих слів увійшли до молодіжного сленгу,  наприклад, конектитися (англійською  connect - «приєднуватися, зв’язуватися») - у значенні «скласти компанію»: «Ти конектишся з нами на каву?».
        Цікавий ряд синонімів, пов’язаних із процесом порушення нормальної роботи комп’ютера, коли він не реагує на жодні команди, крім кнопки reset. Про такий пристрій  говорять, що він завис, повис, уморився, упав, звалився, вилетів, вирубився.
        Напевне, найбільше варіантів до символу @, який у різних мовах отримав гастрономічні або  зооморфні найменування, серед останніх: равлик, черв’як, мишеня, мавпячий (свинячий) хвіст, хобот, булочка, капуста, ключка, комашка, мавпа, мася-мба, плюшка, сяючий карбованець, собака, собачка, вухо, чебурашка.
       Порівняльний аналіз графіки комп'ютерних текстів  Інтернет-конференцій та блогів дозволив установити, що в комп'ютерному спілкуванні поряд із традиційними графічними засобами виробилися й  специфічні: багатократне повторення знаків оклику і питання; багатократне дублювання тієї самої букви; використання смайликів; виділення великими буквами цілих речень; зірочки, що заміняють брутальне слово. Ці явища відбивають, по-перше, підвищену емоційність та експресивність комп'ютерного спілкування, і, по-друге, дотримання певного етикету спілкування (внутрішня та зовнішня цензура).

Немає коментарів:

Дописати коментар